Psychologie pedagogická a sociální

  • Komplexní řešení problematiky dětí předškolního a školního věku, adolescentů
  • Vztahové a generační problémy

Obecná charakteristika specializace

Tato specializace pomáhá našim klientům řešit problémy v čase předškolní a školní výchovy, výuky, chování a učení.
Na základě osobnostních dispozic pomáhá studentům v rozhodnutí o jejich budoucím profesním směrování a následném vhodném uplatnění.

Work-Life-Balance Stone pyramid