Psychologie práce

Zabývá se psychologií aplikovanou do pracovního prostředí od běžných pracovních pozic až po extrémní, které vyžadují specifickou pozornost odborníků na psychologii práce. Člen našeho týmu je certifikován jako interní auditor dle EU norem Intosai, je soudní znalec pro oblast psychologie práce, managementu a personalistiku. Více se dozvíte zde.

Nejčastěji řešíme pro klienty:

  • Obsazování zaměstnanců pomocí validní psychodiagnostiky
  • Analýzu rozvojových potřeb
  • Optimalizaci HR procesů
  • Personální audity
  • Řízení personálních rizik trénink a mentoring manažerského a osobnostního rozvoje
  • Realizujeme Assessment a Development Center
  • Zavádění systému hodnocení a odměňování (kompetenční model, systém hodnocení
    pomocí stanovených cílů) s propojením do HR informačních systémů

Více informací o poskytovaných službách z oblasti psychologie práce:

Obecná charakteristika specializace

Psychologie práce je aplikovaná psychologie do praxe v pracovním procesu. Snaží se v maximální míře využít lidského potenciálu pro pracovní výkon, efektivně využívat lidský potenciál a na druhé straně využívá technik jak maximálně klienty „odbřemenit“ v pracovním procesu na jednotlivých pracovních pozicích.

Dlouholetá zkušenost z manažerské praxe nám umožňuje poskytnout na míru realizované tréninky rozvoje soft skills (osobnostních dovedností) a individuální mentoring pro manažery a budoucí manažery.

Work-Life-Balance Stone pyramid