Státní instituce

 • Úřad vlády ČR
 • tréninky „měkkých dovedností“ pro střední management a asistentské pozice
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Zpracování koncepce vzdělávání pro správní útvary ČR dle nařízení vlády
 • Výběr policejního prezidenta – předsedkyně výběrové komise
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Tréninky „měkkých dovedností“ pro střední management
 • Personální audit pro vybranou skupinu zaměstnanců
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Optimalizace a implementace HR procesů
 • Vedení EU projektů OPLZZ
 • Katastrální úřad hlavního města Praha
 • Efektivní skladba týmu
 • Univerzita Karlova Praha – rektorát
 • Personální audit
 • Vysoké učení technické Brno – rektorát
 • Zavádění kompetenčního modelu systému hodnocení
Work-Life-Balance Stone pyramid