Psychologie práce

Zabývá se psychologií aplikovanou do pracovního prostředí od běžných pracovních pozic až po extrémní, které vyžadují specifickou pozornost odborníků na psychologii práce. Člen našeho týmu je certifikován jako interní auditor dle EU norem Intosai, je soudní znalec pro oblast psychologie práce, managementu a personalistiku.

Psychologie práce je aplikovaná psychologie do praxe v pracovním procesu. Snaží se v maximální míře využít lidského potenciálu pro pracovní výkon, efektivně využívat lidský potenciál a na druhé straně využívá technik jak maximálně klienty „odbřemenit“ v pracovním procesu na jednotlivých pracovních pozicích.

Dlouholetá zkušenost z manažerské praxe nám umožňuje poskytnout na míru realizované tréninky rozvoje soft skills (osobnostních dovedností) a individuální mentoring pro manažery a budoucí manažery.

Více se dozvíte zde.

Nejčastěji řešíme pro klienty:

  • Personálně bezpečnostní management / Řízení personálních rizik
  • Outplacement – propouštění zaměstnanců
  • Metody restrukturalizace ve firmě
  • Metoda Business Canvas
  • Tréninky a mentoringy manažerského osobnostního rozvoje
Work-Life-Balance Stone pyramid