Psychologie klinická a obecná

  • Diagnostika, terapie
  • Psychosomatika
  • Psychické problémy, řešení nestandardních životních situací
  • Antistresové techniky

Obecná charakteristika specializace v oblasti našich služeb

Toto odvětví zastupuje druhou méně často vnímanou složku našeho zdraví a to zdraví duševní, které když je v nepohodě, rozvíjí se dysfunkce často i ve zdraví somatickém, pak se hovoří o psychosomatických poruchách.

Studiemi potvrzené psychosomatické poruchy jsou často nespecifické různé bolestivé stavy, horečky, záněty, blokády páteře, ale i některé alergické projevy. Typické jsou problémy zažívacího traktu a obecně stravovací problémy, problémy s tlakem a kardiovaskulární, poruchy spánku, soustředění a jiné.

Co pro Vás uděláme?

  • Pomáháme včas diagnostikovat sklony k psychosomatické zátěži.
  • Navrhujeme ochranná opatření ke zmírnění psychosomatické reakce organismu, učíme antistresové techniky.
  • Diagnostikujeme různé dysfunkce psychiky, která následně často ve spolupráci s lékaři psychiatrie korigujeme.
  • „Life Style“ poradenství v různých životních situacích
Work-Life-Balance Stone pyramid