Oceňování lidského kapitálu M&A

PhDr. et Mgr. Iva Moravcová jako soudni znalkyně v oboru psychologie práce, managementu a personalistiky participuje na oceňování lidského kapitálu v rámci oceňování firem při M&A (fúze, akvizice).

Work-Life-Balance Stone pyramid