O nás

Historie naší společnosti

Společnost byla oficiálně založena v roce 2004, avšak realizační tým spolupracuje již od roku 2000. Součástí pracovního týmu jsou zkušení psychologové a jiní specialisté, každý se specializuje kromě obecné erudice v psychologii na některou část psychologii, ve které má složené i odborné zkoušky a působí jako experti.

Kvalita společnosti je založená na odbornosti, vysoké profesionalitě a etice. Společnost vede PhDr. et Mgr. Iva Moravcová (více zde), která má státní zkoušky na specializace klinická psychologie, psychologie práce a psychologie dopravy, je akreditovanou dopravní psycholožkou Ministerstva dopravy ČR, certifikovanou auditorskou nefinančních auditorských standardů dle EU norem Intosai, certifikovanou mediátorkou, v roce 2013 jmenována soudní znalkyní pro oblast psychologie, se zvláštní specializací psychologie práce, managementu a personalistiky, psychologie dopravy.

Média o nás

Internet

Televize

Tisk

Aktivity

Podporujeme

  • Květen 2013 – červen 2014, Realizace projektu pro pomoc návratu maminkám po mateřské dovolené zpět do pracovního procesu
  • Pomáháme zaměstnávat osoby se zdravotním a tělesným postižením – ZTP
  • Koordinovali jsme předání kreativních pomůcek pro výtvarnou činnost dětí ze ZŠ Horáčkova na Praze 4 díky vstřícné pomoci našeho klienta společnosti Jablonex Group a.s.
  • Koordinovali jsme předání kreativních komponent pro pracovní terapii v domově důchodců v Hodoníně za přispění našeho klienta společnosti Jablonex Group a.s.
  • Participovali jsme s nadací Tomáše Bati Junior Achievement na projektu Studentská společnost pro střední školy, který rozvíjí schopnost komunikace, práce v týmu, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost.

Partneři

Work-Life-Balance Stone pyramid