Služby

service-category-bg-top
Mediace

Mediace

Nesoudní řešení sporů:

  • Uvnitř managementu
  • Obchodních
  • Spotřebitelských
  • Občanských
  • Zaměstnaneckých
service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Soudní znalec

Soudní znalec

Soudní znalectví v oboru psychologie se zvláštní specializací psychologie práce, managementu a personalistiky a psychologie dopravy.

service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Soudní znalec

Oceňování
lidského kapitálu

Oceňování lidského kapitálu v rámci oceňování firem při M&A (fúze, akvizice).

service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Psychologie práce

Psychologie práce

Psychologie práce je psychologií aplikovanou do praxe v pracovním procesu.

service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Psychologie dopravy

Psychologie dopravy

Zákon 361/2000 Sb., platný od 1.8.2012, v určitých případech stanovuje povinnost vykonat dopravně psychologické vyšetření ...

service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Life Style psychologie

Life Style psychologie

Pomoc s rešením problémů v mezilidských i profesních vztazích, řešení nestandardních životních situací.

service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Psychologie sportu

Psychologie sportu

Poskytujeme podporu a osobnostní rozvoj pro vrcholové sportovce tak, aby v daném momentu podali ten nejlepší výkon.

service-category-bg-bottom
service-category-bg-top
Psychologie klinická a obecná

Psychologie
klinická a obecná

Toto odvětví zastupuje druhou méně často vnímanou složku našeho zdraví a to zdraví duševní.

service-category-bg-bottom
Work-Life-Balance Stone pyramid