Mediace

Praxe obsahuje mnoho jednání na různých úrovních podnikohospodářského prostředí i státní správy s různou úrovní klientů.

Náročnost a množství jednání, případně jazyková bariéra, mohou vést k zatížení jednajících stran.

Pracovníci na všech stupních řízení při řešení pracovní problematiky interní uvnitř nebo externí s klienty, státními institucemi, nebo při řešení pracovních projektů se setkávají s rozmanitými druhy přístupů partnera, klienta (protistrany).

Jednání mohou dospět do fáze

 • strany spolu nesouhlasí
 • strany nemohou najít společné stanovisko
 • komunikace stagnuje
 • jedna ze stran je zablokovaná, nemá zájem pokračovat v konstruktivním jednání
 • strany se nemohou dohodnout na jednotném společném postupu, řešení
 • nedaří se nastavit atmosféru vzájemné skutečné akceptace
 • strany neustupují ze svých dysfunkčních pozic
 • převládají emoce nad racionálním hledáním cesty k řešení
 • apod.

Metoda Mediace vede k efektivnímu, diplomatickému a pro obě strany přínosnému řešení zátěžových situací, především tam, kde se do popředí dostávají emoce na úkor podstaty řešení problému.

Metoda Mediace se uplatňuje v různých fázích celého jednání, je to postup preferovaný EU, ale i v celosvětovém měřítku, od roku 2012 v ČR schválen i zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. Mediace jako technika řešení nedorozumění a konfliktních situací je pozitivně hodnocena a akceptována podporována soudci i advokáty na celém světě. V ČR je metoda podporována Soudcovskou unií a Českou advokátní komorou, v ČR je v souladu se

 • Směrnicí Rady Evropy R(98)1 z roku 1998
 • Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008(52)

ÚČEL UŽITÍ MEDIACE

 • Spory uvnitř managementu
 • Spory obchodních
 • Spory spotřebitelské
 • Spory občanské
 • Spory zaměstnanecké
 • Řešení fúzí, akvizic
 • Řešení krizového managementu
 • Řešení problematiky platební neschopnosti
 • Jednání pracovník společnosti – klient
 • Jednání pracovník společnosti – státní správa
 • Vedení a řízení projektů interního nebo externího charakteru
 • Příprava, vedení a realizace interetnických sporů
 • Vedení a realizace interkulturálních sporů
 • Řešení profesních a interpersonálních sporů
 • apod.

Trénink vyjednávání s prvky mediace, který je unikátní v ČR

Komu je trénink určen?

 • Všem zaměstnancům, kteří se mohou dostat do situací, ve kterých bude nutné zvládat konfliktní, vypjatá nebo nepřehledná jednání
 • vedoucí pracovníci středního a top management
 • klíčoví pracovníci společnosti
 • pracovníci zákaznických center, call center, obchodních odd., právních odd., reklamačních oddělení, odd. nákupu a zastupitelství společnosti, kde jsou denně ve styku s klienty nebo obchodními partnery
 • pracovníci, jejichž podstatnou část pracovní činnosti je řešení platební neschopnosti klientů společnosti
 • vedoucí projektů na všech úrovních řízení
 • apod.
Work-Life-Balance Stone pyramid