Screening

Screening je způsob jak objektivně s vysokou validitou a reliabilitou zjistit strukturu osobnosti. Na této stránce se nacházejí on-line vstupy pro vyplnění dotazníků a testů, pomocí kterých strukturu osobnosti mapujeme.
Získané informace můžeme využít pro:

  • Optimální rozhodnutí o zařazení do pracovní pozice
  • Analýzu rozvojových potřeb v oblasti soft skills, osobního rozvoje
  • Zjištění psychického stavu a případných dysfunkcí
  • Optimalizaci skladby pracovního týmu
  • Analýzu vztahů (pracoviště, rodina)

Zvolte typ screeningu

Screeningová metoda 1. - BIM
Screeningová metoda 2. - MMPI
Work-Life-Balance Stone pyramid