Novela zákona o řidičích

Co čeká řidiče od 1. srpna 2012 díky novele zákona?

Od 1. Srpna 2012 čekají řidiče dopravně psychologická vyšetření, kde již není potřeba neurologické vyšetření, avšak mohou jej provádět pouze akreditovaní psychologové.

Novinkou díky Zákonu č. 361/2000 Sb. bude od 1. srpna 2012 dopravně psychologické vyšetření, které bude moci provádět pouze psycholog, který bude mít od Ministerstva dopravy ČR udělenou platnou akreditaci. Akreditace začalo ministerstvo udělovat v březnu roku 2012.

Získat akreditaci mohou pouze psychologové, kteří mají minimálně 3 letou praxi v oboru dopravní psychologie, vystudovali jednooborovou psychologii na vysoké škole, absolvovali postgraduální studium v oboru dopravní psychologie na vysoké škole a musí splňovat další kritéria, která jasně definuje Zákon 361/ 2000 Sb.

Zda psycholog má akreditaci, a tudíž i oprávnění vyšetření provádět, si lze ověřit na www.mdcr.cz (webová stránka Ministerstva dopravy ČR) v sekci „Silniční doprava“ kliknutím na odkaz „Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření“. Pokud zde uveden není, nemá akareditaci, a proto je vyšetření neplatné.

Dle novely zákona, je povinen se podrobovat dopravně-psychologickému vyšetření

  • Držitel řidičského oprávnění skupin C, C + E a C1 + E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
  • Držitel řidičského oprávnění skupina D a D + E a podskupin D1 a D1 + E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
  • Držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 je povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedeném v a) a b) a dalšímu dopravně- psychologickému vyšetření nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let věku a dále pak každých 5 let.
  • Řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d

Omezení nehodovosti mají v povinnosti eliminovat obvodní lékaři u běžných neprofesionálních řidičů tím, že

  • žadatele o řidičský průkaz mohou odesílat na psychologické vyšetření,
  • u řidičů ve věku 60, 65, 68 a každé další dva roky mohou prostřednictvím psychologického vyšetření kontrolovat, zda nedošlo k úbytku mj. i kognitivních funkcí.

Jak dopravně psychologické vyšetření bude vypadat od 1. srpna 2012?

Zabere maximálně 3 hodiny včetně závěrečného pohovoru nad výsledky, neprovádí se již neurologické vyšetření. Jakékoliv zkrácené verze na méně jak 2 hodiny jsou neprofesionální a nekvalitní, poškozují pověst oboru psychologie dopravy a nezjistí objektivní skutečnost.

Obsah této stránky jsme pro Vás připravili také ve formě PDF dokumentu, který si můžete zobrazit a uložit ve svém počítači.

Work-Life-Balance Stone pyramid