PhDr. et Mgr. Iva Moravcová

PhDr. et Mgr. Iva Moravcová

PhDr. et Mgr. Iva MORAVCOVÁ je psycholožkou se specializacemi na psychologii práce, klinickou psychologii a psychologii dopravy, kterým se věnuje přes 25 let svojí praxe. Studovala na Karlově univerzitě v Praze, prvních 10 let praxe se věnovala v korporátní oblasti personalistice, kde pracovala v manažerských pozicích, od roku 2000 podniká, v roce 2004 založila společnost IQI – Individual Quality Increase s.r.o., vytvořila předmět management na ČVUT a externě ho 10 let přednášela, dříve pracovala i na VŠE, je 1. soudní znalkyně psychologie se zvl. spec. na psychologii práce, management a personalistiku, psychologie dopravy.

Pracovala v České národní bance jako personalista, kde se podílela na zakládání dealingu, poté v MF DNES, kde byla manažerkou redakce a podílela se na založení regionálních redakcí v ČR, následně v SPT Telecom a.s. se v rámci HR Management development podílela na založení Personálního bezpečnostního managementu ve firmě a dále se podílela na převodu firmy pod O2 a poté založila společnost IQI – Individual Quality Increase s.r.o., v rámci které vykonávala několikrát pozici HR interim krizovou manažerku, realizoval desítky projektů pro různé společnosti menší a střední až velké mezinárodní.

Je certifikovaná mediátorka (AMCR), certifikovaná auditorka nefinanční auditorských standardů pro HR (atestační středisko DCIT), má ochrannou známku na Vyjednávání s prvky mediace u ÚPV ČR.

Odborně spolupracuje s ČT1, FORBES (online), MF DNES, Moderní řízení, ePravo (online), Transport magazín, inStore a další periodika, napsala naučně populární knihu Zářit a nevyhořet.

Work-Life-Balance Stone pyramid