Portfolio služeb v oblasti pracovní psychologie

Výjimečnost na trhu

 • Na vysoké profesionální úrovni realizace screeningu osobnostního potenciálu pro pracovní oblast, řízení rizik, profesní a osobní rozvoj. Užívány mezinárodní metody s vysokou validitou a reliabilitou, které jsou v ČR standardizovány a schváleny ČSAV
 • Certifikováni na nefinanční auditorské standardy v rozsahu mezinárodních norem EU norem INTOSAI
 • Bezpečnostně certifikováni v ČR NBÚ
 • Detailní znalost problematiky řízení personálních rizik v kontextu Sarbanes Oxley implementovaného v rámci Bezpečnostního managementu
 1. Profesní diagnostika

  • Využití pro analýzu vzdělávacích potřeb, vyšší efektivita financování
  • Využití pro řízení personálních rizik, často v kontextu bezpečnostního managementu společnosti
  • Využití pro bechmarking stávajících zaměstnanců, nebo přijímání nových zaměstnanců
 2. Zefektivnění systemizace společnosti

  • Zpracování Job Description (popis pracovních pozic dle ISO norem)
  • Využití pro efektivní zaměstnávání
  • Využití pro ISO certifikaci nebo upgrade
  • Využití v systemizaci přístupových práv IT a organizační i bezpečnostní struktury společnosti
 3. Personální audity

  • Systémy – procesy – zaměstnanci – metody HR
 4. Řízení personálních rizik, řízení rizik v kontextu bezpečnostního managementu SOX

 5. Zpracování, implementace systémů motivace, exaktní měření výkonu, hodnocení a odměňování pomocí stanovených cílů, kompetencí

 6. Zakládání development a kariérních center

 7. Interní vyhledávání „správných lidí na správná místa ve správnou dobu“ a systémově řešené nástupnictví

 8. Kompletní realizace projektů Outplacement

 9. Tréninky - Mediace – Vedení ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti

Obsah této stránky jsme pro Vás připravili také ve formě PDF dokumentu, který si můžete zobrazit a uložit ve svém počítači.

Work-Life-Balance Stone pyramid