Tréninky manažerských dovedností pro top, střední a liniový management

Interaktivní tréninky

Odborný garant:
PhDr. et Mgr. Iva Moravcová
psycholožka s certifikátem ISO pro Human Resources v rozsahu EU norem INTOSAI

 1. HR (lidské zdroje) pro denní manažerskou praxi

  Kvalitní zaměstnanci jsou nejcennější devizou každé společnosti
 2. Moderní metody vedení lidí, aneb jak na to

  Co si počít s lidmi, když je neznáme a máme s nimi pracovat a dělat výkony?
 3. Komunikace na pracovišti, aneb co - proč - jak - kdy a komu sdělit

  Mluvit neznamená komunikovat
 4. Efektivní komunikace s klienty, aneb klient není soupeř

  Energie vložená do komunikace je přímo úměrná míře pochopení
 5. Motivační techniky, aneb jak na sebemotivaci

  Nestačí mít myšlenku a chtít, je potřeba sny a myšlenky uskutečňovat
 6. Efetivní Time management, aneb jak si odbřemenit

  Jedna ze spravedlností na světě, každý má denně 24 hodin
 7. Prezentační dovednosti, aneb prodávání myšlenek

  Myšlenka bez sdělení ztrácí hodnotu
 8. Odolnost vůči stresu

  WorkLifeBalance – cesta k harmonii a spokojenosti
 9. Vyjednávání s prvky mediace

  jak dospět do stádia win – win

Forma realizace tréninků

Tréninky jsou realizovány interaktivní formou, dle tématu s užitím

 • Případových studií z praxe
 • S pomocí videokamery a následné zpětné vazby individuální pro každého účastníka
 • Klienti se učí samostatně strategicky přemýšlet, prezentovat, obhajovat
 • Učí se přemýšlet o firmě jako o komplexu, oddělení a útvaru
 • Učí se přemýšlet o svých dispozicích pro kvalitní a úspěšný život
 • Osvojuje si řešení problémů z různých úhlů pohledu
 • Osvojují si kreativní formy přístupu k životu a businessu
 • Trénink realizuje vždy psycholog, který má minimálně 10 letou zkušenost z firemní praxe na manažerské pozici
 • Maximální počet osob na 1 tréninku je 10 osob

Obsah této stránky jsme pro Vás připravili také ve formě PDF dokumentu, který si můžete zobrazit a uložit ve svém počítači.

Work-Life-Balance Stone pyramid