O nás

Historie naší společnosti

Společnost byla oficiálně založena v roce 2004, avšak realizační tým spolupracuje již od roku 2000. Součástí pracovního týmu jsou zkušení psychologové a jiní specialisté, každý se specializuje kromě obecné erudice v psychologii na některou část psychologii, ve které má složené i odborné zkoušky a působí jako experti.
Kvalita společnosti je založená na odbornosti, vysoké profesionalitě a etice. Společnost vede PhDr. Iva Moravcová (více zde), která má státní zkoušky na specializace klinická psychologie a psychologie práce, je akreditovanou dopravní psycholožkou Ministerstva dopravy ČR, certifikovanou auditorskou nefinančních auditorských standardů dle EU norem Intosai, certifikovanou mediátorkou, v roce 2013 jmenována soudní znalkyní pro oblast psychologie, se zvláštní specializací psychologie práce, managementu a personalistiky, psychologie dopravy. Působí po celou dobu více jak 20-ti leté praxe jako externí lektorka na vysoké škole, nejdříve na VŠE Praha, v současnosti na ČVUT FEL Praha též jako spoluautorka a lektor předmětu management, který učí především z pohledu psychologie. PhDr. Iva Moravcová 10 let svojí profesní praxe věnovala z korporátní oblasti především personalistice, kde zastávala manažerské pozice, od roku 2000 podniká, věnuje se individuální a firemní klientele, působí též jako interim HR manažerka tato praxe jí přivedla ke studiu a následné praxi mediace (nesoudní forma řešení sporu) – více na www.mediacecr.cz
Za celou dobu praxe společnost pomohla mnoha firmám v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení personálních rizik, rozvoje profesního i osobnostního, nebo provedla s noblesou firmy procesem Outplacementu – propouštění. Ve stejné míře se věnujeme jednotlivcům, kteří se na nás obracejí i v situacích, kdy hledají svoje profesní uplatnění na trhu práce a u nás rozvíjejí svůj osobnostní potenciál pro svoji konkurenční výhodu na trhu práce, nebo se na nás obracejí v ostatních oborech specializace psychologie, které najdete v kategorii služby.

Média o nás

Televize

Tisk

Aktivity

Work-Life-Balance Stone pyramid